Leonard Verduin - Anatomia Hybrydy

ze wstępu do książki...

"W roku 1950 Leonard Verduin (1897-1999) - absolwent Teologicznego Seminarium
Kalwina oraz Uniwersytetu Michigan (już wtedy jego kapelan; w sumie przez 20
lat) i późniejszy autor angielskiego przekładu Complete Writings of Menno Simons
(wyd. 1957) - w ramach stypendium naukowego Fulbrighta wyjechał do krajów
Beneluxu (historyczne Niderlandy), gdzie przez blisko rok badał świeżo
udostępnione archiwa tyczące ruchów dysydenckich w łonie średniowiecznego
chrześcijaństwa. Bezpośrednim owocem tych studiów była w 1963 r. seria wykładów
(na zamówienie Fundacji Kalwina, z siedzibą w Grand Rapids, Michigan) pod
wspólnym tytułem The Reformers and their Stepchildren [dosł.
Reformatorzy i ich pasierbowie], a w dwa lata później książka pod tymże tytułem.

Temat ten żył jednak w Autorze dalej, owocując w 1976 r. powstaniem The anatomy
of a hybrid, będącej pogłębioną analizą materiału - w pewnym sensie poszerzoną
wersją - pisanych z krótszej czasowej perspektywy, bardziej szkicowych
"Pasierbów", gdzie ten pastor, uczony i pisarz, obrońca tradycji
anabaptystycznej w gronie swoich kalwinistycznych kolegów, pomieścił te oto
ważkie słowa: "W pierwszych zdaniach Przedmowy do Radical Reformation George H.
Williams stwierdza, że ujawnienie materiałów źródłowych na temat Stepchildren
jest dla zrozumienia całej współczesnej historii Kościoła tym, czym odkrycie
zwojów znad Morza Martwego dla badań Nowego Testamentu i wczesnej historii
Kościoła.

Niech ta uwaga - naszym zdaniem w pełni uzasadniona - będzie zachętą do lektury
książki, w całości poświęconej szczegółowej, a przy tym rzeczowej i kompetentnej
analizie danych, przez wieki zamkniętych w utajnionych archiwach państwowych i
kościelnych."

Anatomia Hybrydy to niezwykła książka historyczna, która pokazuje w
drobiazgowy sposób w jaki tworzył się "nierządny" kościół, o którym pisze apostoł Jan
w Objawieniu. Prawdopodobnie ku wielkiemu zaskoczeniu wielu, wcale nie
jest to atak na jakiś wybrany, istniejący kościół ale raczej pokazanie,
że tzw. hybryda z Obj. 17:2 "z którą nierząd uprawiali królowie ziemi,
a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi." jest tworem wszystkich
chrześcijan dążących do władzy i polityki lub uginających przekonania przed
władzą świecką lub religijną. Tymczasem wierni uczniowie Chrystusa prawie przez
całą historię musieli cierpieć odrzucenie i prześladowania. To też jest
odpowiedź dla tych, którzy szukają "protestanckiej sukcesji" - jak się okazuje,
nie jest ona tak bardzo protestancka.

Chrześcijanie z Ducha tymczasem zawsze byli nieliczną grupą, zgodnie ze słowami Pana Jezusa, że droga do zbawienia jest wąska i niewielu ją znajduje (Mat 7,14), których negowanie przychodzi zadowolonym rzeszom z wielką łatwością.
Tak naprawdę to samo szukanie też jest negowane bo kiedy kto od razu się "właściwie" urodził to czego miałby szukać ?
Tak masy idą do piekła, nie znając nowego narodzenia z wiary.

Zachęcam Was do dzielenia się tą e-książką z przyjaciółmi, gdyż wydawcy dali na nią prawa
do darmowej dystrybucji. Istnieje jedynie nieliczna ilość egzemplarzy drukowanych.

(format PDF 3,8 MB) aby ściągnąć Antomię Hybrydy kliknij tutaj